Kvalitet proizvoda

Upravljanje kvalitetom i sigurnošću hrane temeljne su vrijednosti Lactalis BH mliječne industrije, a njihovo neprekidno unapređenje prioriteti su poslovanja naše kompanije.

Uz zdravstvenu ispravnost i vrhunski kvalitet proizvoda, temelj politike upravljanja kvalitetom i sigurnošću hrane je zadovoljstvo potrošača, a ispunjavanje zahtjeva i očekivanja potrošača naš je imperativ.

Sistem upravljanja kvalitetom provodimo prema zahtjevima norme ISO 9001. Osjetljivost prehrambene industrije, naročito proizvodnje mliječnih proizvoda, razlog je neprekidnog usavršavanja metoda nadzora usmjerenih na zaštitu potrošača i zdravstvenu ispravnost proizvoda.

Primjenom HACCP standarda (Hazard Analysis and Critical Control Points, Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke), učinkovito provodimo sistem upravljanja sigurnošću hrane.