Povećanje proizvodnje i otkupamlijeka sa domaćih farmiobilježili su 2015. godinu u gradačačkom Inmeru
Za gradačačku mljekaru Inmer, koja posluje u sastavu kompanije Lactalis BH, članice najveće svjetske mljekarske grupacije Lactalis Group, 2015. godina bila je rekordna u više segmenata njenog poslovanja.

Uspješna poslovna godina ove domaće mljekare ogleda se u porastu proizvodnje za oko 10% u odnosu na 2014. godinu, što je rezultat konstantnog ulaganja u tenologiju, opremu i inovacije,ali i vrhunske kvalitete domaćih proizvodabrendovaDukat, Domaće blago i Dar prirode prepoznate i potvrđene od strane potrošača i struke.

 

''Naša opredjeljenost su razvoj, stalno unaprjeđenje kvalitete proizvoda i prilagođavanje potrebama potrošača. Lactalis Group je preko Lactalis BH,u mljekaru Inmerdo sada uložio preko 18 miliona KM, a u narednom periodu planirana su nova ulaganja, kao i otvorenje novih, modernih proizvodnih pogona u Gradačcu kako bi kvalitet proizvoda uvijek bio na maksimalnom nivou'', izjavio je Duško Glišić, direktor kompanije Lactalis BH.


Preko 30% od ukupno izvezenog mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH je iz Inmera


Više proizvoda na proizvodnim trakama Inmera rezultat je na tržištasu i izvozne orijentacije kompanije Lactalis BH. U 2015. godini preko 50% proizvoda izvezeno je na tržišta Srbije, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije. To je doprinijelo da u 2015. godini Lactalis BH u volumenima izvezenog mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH učestvuje sa 34%udjela unutar ove kategorije. Ovaj je podatak potvrda da potražnja za proizvodima Inmera na ino tržištima sve više raste.

 

Otkup sirovina sa domaćih farmi uvećan za 5%


Povećanje proizvodnje u Inmeru djelovalo je afirmativno i na preko 3600 domaćih farmera i kooperanata od kojih je Inmer otkupio više sirovina u poređenju sa otkupom u 2014. godini. Osim kroz otkup sirovina, Lactalis BH stimulira domaće farmere različitimobllicima kreditiranja, pomaže pri obnavljanju stočnog fonda, kupovini stočne hrane i sl. Na taj način doprinosi poboljšanju kvalitete sirovina kojesu osnovni preduvjet za kvalitetan proizvod.

 

Društvena odgovornost


Tokom prošle godine Lactalis BH je sudjelovao u nizu projekata društvene odgovornosti, među kojima je sada već tradicionalna podrška organizaciji SOS Dječija sela Bosna i Hercegovina, kojoj je obezbjeđena tromjesečna zaliha mlijeka. Briga o mladim naraštajima ogleda se i u stipendiranju studenata i diplomaca kojima se pruža mogućnost daljeg sticanja znanja i iskustva u Francuskoj, te nakon završetka školovanja i obezbjeđeno radno mjesto u mljekari Inmer.