Povećanje kvaliteta mlijeka u skladu sa standardima EU


Lactalis edukacije za farmere
Povećanje kvaliteta mlijeka u skladu sa standardima EU


Kompanija Lactalis BH će u narednih nekoliko sedmica mjeseca aprila u sklopu Programa FARMA na kojem radi partnerski sa USAID-om, s ciljem razvoja tržišne poljoprivrede u BiH organizovati edukacije za farmere iz cijele Bosne i Hercegovine na teme „Dobra higijenska praksa u proizvodnji mlijeka“ te „Dobra proizvođačka praksa u ishrani muznih grla“.

Raspored edukacija za mjesec april:

 

Grad

Datum održavanja edukacije

Vrijeme

Adresa na kojoj će se održati edukacija

Gradačac

31.03.2014

10:00

Mala sala Sajma - Skenderija Gradačac

Odžak

31.03.2014.

13:00

Hotel «Euro» Odžak

Kalesija

01.04.2014.

13:00

Sala mjesne zajednice Kalesija

Sapna

01.04.2014.

10:00

Sala općinskog vijeća Sapna

Živinice

02.04.2014.

12:00

BKC Živinice

Gračanica

07.04.2014.

11:00

Zgrada medrese - Gračanica

Bijeljina

09.04.2014.

10:00

Narodna biblioteka «Filip Višnjić» Bijeljina

Brčko

14.04.2014.

11:00

Pansion MD Brka, Brčko

Srebrenica

15.04.2014.

10:00

Dom kulture Srebrenica

Zvornik

15.04.2014.

13:00

OŠ.«Desank Maksimović» Križevići

 

Edukacije se organiziraju s ciljem upoznavanja farmera sa novim sistemima upravljanja farmom zbog veće produktivnosti i poboljšanja zdravlja muznih grla kroz kvalitetnu ishranu.

Na ovaj način se također želi uticati na povećanje kvaliteta mlijeka kako bi se dostigli standardi koje zahtjeva Europska Unija. Edukacije su namijenjene za sve zainteresirane farmere, bez obzira na to da li sarađuju sa Lactalisom ili nekom drugom mliječnom industrijom.

Partner Programa FARMA u sklopu kojeg se organiziraju edukacije je i Poljoprivredni zavod Tuzla koji djeluje u sklopu Ministarstva poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede Tuzlanskog kantona.Učesnici će nakon održane edukacije dobiti certifikate, kao dokaz prisustvovanja edukaciji.

Prijave za učešće je poželjno poslati u što kraćem roku kako bi se osigurao dovoljan broj mjesta.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem formulara koji možete skinuti sa ovog linka, lično u svojoj lokalnoj otkupnoj stanici ili na dan održavanja edukacije.